เคาะแล้ว!!!เปิดสนามบินเบตงเม.ย.นี้ NOK-BAพร้อมบิน

ผู้ชมทั้งหมด 474 

“คมนาคม” เคาะเปิดสนามบินเบตงเม.ย.นี้ นกแอร์ฯ เสนอทำการบินเส้นทาง ดอนเมือง-เบตง ไปกลับ 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ขณะที่บางกอกแอร์เวย์ส เสนอเปิดบินในเส้นทางหาดใหญ่ – เบตง ไปกลับรวม 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ราคา 2 พันบาทต่อเที่ยว พร้อมสนใจเปิดเส้นทางภูเก็ต – เบตง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหารือขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ เพื่อให้สนามบินเบตงสามารถเปิดทำการบินพาณิชย์ได้ คาดว่าจะได้รับใบรับรองฯ ในเดือนเมษายน 2564

สำหรับการประชุมหารือขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ซึ่งบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เคยยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยผลักดันและพิจารณาเปิดเส้นทางบินเส้นทางดังกล่าว โดยมีบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจทำการบินเช่นเดียวกัน แต่ขอทำการศึกษาก่อน

สำหรับประเด็นการขอรับการสนับสนุนจากสายการบินนกแอร์นั้นได้ขอรับการสนับสนุนด้านการรับประกันจำนวนผู้โดยสารบัตรโดยสารและที่นั่งในการทำ Block seat (Hard block) ในระยะแรกไม่น้อยกว่า 75% หรือคิดเป็น 65 ที่นั่ง เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติการบิน และในระยะถัดไปอัตรา 60% หรือคิดเป็น 52 ที่นั่ง

โดยหอการค้าไทยจังหวัดยะลา อำเภอเบตง สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา สมาคมธุกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ยินดีให้การสนับสนุน และมอบให้สายการบินนกแอร์จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับราคาตั๋วโดยสาร จำนวนเที่ยวบินให้กับหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นจะทำการบินไป – กลับ 6 เที่ยวบิน/สัปดาห์

ส่วยนด้านการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 3 ปีนั้นปัจจุบัน กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ให้สนับสนุนช่วยเหลือสายการบิน ได้แก่ พื้นที่เช่าสำนักงาน เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร พื้นที่ลานจอด ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร ค่า Air to Ground ค่า Over Fly แต่หากสิ้นสุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสายการบินนกแอร์ยังมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ ก็จะดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ส่วนการสนับสนุนส่วนลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันนั้น กรมสรรพาสามิตจะศึกษาข้อกฎหมายและหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ด้านความปลอดภัย ทย. บวท. กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นที่นำไปใช้ในการปฏิบัติการบินและฝึกอบรม รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสนามบินและบริเวณโดยรอบ และด้านการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องยินดีให้การสนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตง

นอกจากนี้ตนยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาแนวทางการเปิดเส้นทางการบินระหว่างท่าอากาศยานเบตงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง

นายสุธี จุลชาต ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการบิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK กล่าวว่า สายการบินนกแอร์จะทำการบินในเส้นทางดอนเมือง – เบตง ไปกลับ 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยจะใช้อากาศยานขนาดเล็กรองรับ 86 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเดินทาง อาทิ ข้าราชการ และนักท่องเที่ยวในประเทศ

ด้านนายพัลลภ จารุพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนตารางการบิน และการโดยสาร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า สายการบินอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาเปิดเส้นทางบินในท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เบื้องต้นคาดว่าหากจะทำการบิน อาจเปิดบินในเส้นทางหาดใหญ่ – เบตง ไปกลับรวม 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ราคา 2 พันบาทต่อเที่ยว ซึ่งจะเปิดบินได้ในช่วงปลายปี และศึกษาเส้นทางที่มีศักยภาพเพิ่มเติม คือ ภูเก็ต – เบตง

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เผยว่า บริษัทนำเที่ยวจะสนับสนุนเบตงเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ผ่านการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปยาก หากมีเส้นทางบินตรงจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น โดยราคาแพ็คเกจอาจจัดทำ 3 วัน 2 คืน ในราคาราว 9.9 พันบาท