เรือโดยสารพร้อมใช้แอปพลิเคชันเราชนะ20ก.พ.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 373 

“กรมเจ้าท่า” ระบุเรือด่วนเจ้าพระยาพร้อมใช้แอปพลิเคชัน “เราชนะ” ในการให้ประชาชนชำระค่าบริการ 20 ก.พ. 64 สั่งเข้มปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง รักษาความสะอาดภายในตัวเรือ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวภายหลังหารือร่วมกับผู้แทนธนาคารกรุงไทย และผู้ประกอบการเรือโดยสาร อาทิ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารไฟฟ้า เรือโดยสารในคลองแสนแสบ เรือบริการนักท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก เพื่อหารือแนวทางเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ว่า ที่ประชุมมีมติให้ธนาคารกรุงไทยเร่งลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” พร้อมหาแนวทางในการลดขั้นตอนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการของประชาชน ก่อนให้บริการจริง ทั้งนี้จากการหารือนั้นในส่วนบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” โดยจะเปิดให้ทดลองใช้บริการในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการจริงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ตามการให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” นั้นเพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระค่าบริการการขนส่งสาธารณะทางน้ำ โดยความสะดวก ความเร็วในการใช้งาน แอปพลิเคชัน “เราชนะ” ในการชำระค่าบริการถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกลุ่มเรือโดยสารจำเป็นจะต้องปรับตัวและหารือร่วมกันกับธนาคารฯ เพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

พร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) รักษาความสะอาดภายในตัวเรือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิด การให้บริการเรือโดยที่ไม่ปลอดภัย แจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า โทร.1199 ตลอด 24 ชั่งโมง

ทั้งนี้ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินโครงการ “เราชนะ” เพื่อบรรเทาและลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินเงินเยียวยาให้คนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการ โดยมุ่งช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ สามารถเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระค่าบริการ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.