โครงการนำร่องการส่งมอบพลังงานสีเขียวที่ผลิตในชั่วโมงเดียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 612 

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ – กฟผ. จับมือเดินหน้า “โครงการนำร่องการส่งมอบพลังงานสีเขียวที่ผลิตในชั่วโมงเดียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า” มุ่งสู่ Carbon Neutrality ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาความร่วมมือ “โครงการนำร่องการส่งมอบไฟฟ้าสีเขียวที่ผลิตในชั่วโมงเดียวกับการใช้ไฟฟ้า” (24/7 REC Pilot Project) ตามมาตรฐาน The International REC Standard (I-REC) ซึ่งเป็นการทดสอบการส่งมอบไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Energy Attribute ตามความต้องการพลังงานไฟฟ้ารายชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ฯ ตลอดปี 2565 โดยความสำเร็จของโครงการฯ จะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงาน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศไทย