โควิดฉุดขนส่งทางอากาศไตรมาส1ผู้โดยสารลด79%

ผู้ชมทั้งหมด 547 

กพท. เปิดสถิติขนส่งทางอากาศ ไตรมาส 1/64 ผู้โดยสารลดลง 79% ขณะที่ดอนเมืองแชมป์ผู้โดยสารสูงสุด 1.8 ล้านคน ส่วนปริมาณเที่ยวบินทั้งหมด 7.86 หมื่นเที่ยวบินลดลง 66.3% สายการบินเอมิเรตส์แชมป์ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ 3.2 หมื่นคน

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งสถิติการขนส่งทางอากาศ ไตรมาสที่ 1/2564 มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 6.66 ล้านคน ลดลงร้อยละ 79.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1.95 แสนคน ลดลงร้อยละ 98.8 และภายในประเทศ 6.47 ล้านคน ลดลงร้อยละ 60.1

ทั้งนี้แม้ไตรมาส 1 ของทุกปีจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 1/2564 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางของผู้โดยสารภายในประเทศ จึงทำให้จำนวนผู้โดยสารภายในประเทศลดลงส่วนปริมาณเที่ยวบินในช่วงไตรมาส 1/2564 พบว่า มีปริมาณเที่ยวบินทั้งหมด 7.86 หมื่นเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 66.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 1.59 หมื่นเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ84 และภายในประเทศ 6.26 หมื่นเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 53

ขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ มีจำนวน 2.83 แสนตัน ลดลงร้อยละ 16 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ จำนวน 2.77 แสนตัน ลดลงร้อยละ 13.8 และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ จำนวน 6.64 พันตัน ลดลงร้อยละ 59.7%

อย่างไรก็ตามสำหรับท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารสูงสุดในไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 5 อันดับ ประกอบด้วย 1.ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสาร 1.8 ล้านคน ลดลงร้อยละ 76.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสาร 1.5 ล้านคน ลดลงร้อยละ 87 และ 3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผู้โดยสาร 5.6 แสนคน ลดลงร้อยละ 74.1 อันดับ 4.ท่าอากาศยานภูเก็ต มีผู้โดยสาร 4.6 แสนคน ลดลงร้อยละ 88 และ 5.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีผู้โดยสาร 4.2 แสนคน ลดลงร้อยละ 46.5

ส่วนท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินสูงสุด 5 อันดับ ประกอบด้วย 1.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบิน 2.9 หมื่นเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 62.6 อันดับ 2.ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1.7 หมื่นเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 69.9 อันดับ 3.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 5.2 พันเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 70.2 อันดับ 4. ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 4.4 พันเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 82.1 และอันดับ 5.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3.5 พันเที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 39.7  

ขณะที่สายการบินที่ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ สายการบินเอมิเรตส์ มีการขนส่งผู้โดยสาร 3.2 หมื่นคน รองลงมาคือ สายการบินเคแอลเอ็ม ขนส่งผู้โดยสาร 2.2 หมื่นคน และสายการการบินไทย  ขนส่งผู้โดยสาร 2.1 หมื่นคน โดยเส้นทางระหว่างประเทศที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง 1.8 หมื่นคน

ส่วนสายการบินที่ขนส่งผู้โดยสายภายในประเทศมากที่สุด ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ขนส่งผู้โดยสาร 1.66 ล้านคน รองลงมาคือ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขนส่งผู้โดยสาร 1.41 ล้านคน และสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ขนส่งผู้โดยสาร 1.39 ล้านคน ทั้งนี้เส้นทางภายในประเทศที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ)-เชียงใหม่ 3.90 แสนคน