“ไทยสมายล์”คุมเข้มมาตรฐานสุขอนามัยรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์

ผู้ชมทั้งหมด 658 

“ไทยสมายล์” คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารปลอดภัยตลอดการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาว

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์เน้นย้ำมาตรการด้านสุขอนามัยขั้นสูงที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานของไทยสมายล์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังมาถึงนี้ ไทยสมายล์จึงได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ตั้งแต่จุดบริการต่างๆ ภายในสนามบิน และการบริการบนเครื่องบินไปจนถึงขั้นตอนส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

­­­ทั้งนี้เพื่อให้การวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการให้บริการในทุกจุดอย่างรัดกุม  สายการบินฯ จึงจำเป็นต้อง ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งยังแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจเช็คภายในสนามบินที่เพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องกรอกข้อมูลใน Application หรือกรอกแบบฟอร์มเอกสาร ตามที่แต่ละท่าอากาศยานกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนทำการเรียกขึ้นเครื่องทุกครั้ง

พร้อมกันนี้การคัดกรองผู้โดยสารโดยการตรวจวัดอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน 37.3 องศา  ทางสายการบินฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทาง กรณีผู้โดยสารมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่เข้าพื้นที่สนามบินจนกระทั่งออกจากสนามบิน ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระต้องโหลด เพื่อลดการสัมผัสสามารถทำการเช็คอินด้วยตนเองผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือตู้เช็คอินอัตโนมัติที่สนามบิน  

นอกจากนี้ไทยสมายล์ยังได้ระงับการให้บริการห้องรับรองพิเศษไทยสมายล์ ประจำท่าอากาศยานขอนแก่น และเชียงราย และหาดใหญ่เป็นการชั่วคราว มีผลวันนี้เป็นต้นไป สำหรับสัมภาระที่ต้องการนำขึ้นเครื่อง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารนำขึ้นเท่าที่จำเป็น และมีขนาดตามที่สายการบินฯ กำหนด ซึ่งสัมภาระดังกล่าวจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม รวมถึงสามารถวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเก็บสัมภาระ ส่วนกรณีที่เครื่องบินจอดลาน (Bus Gate) สายการบินฯ ขอความร่วมมือจำกัดจำนวนผู้โดยสารบน Shuttle bus ไม่เกิน 35 ท่านต่อเที่ยว และขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง

ส่วนมาตรการบนเที่ยวบินระหว่างทำการบินนั้นสายการบินฯ ของดให้บริการอาหาร-เครื่องดื่มระหว่างทำการบิน รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำอาหารเเละเครื่องดื่มขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถรับอาหารว่างได้หลังจากที่ลงจากเครื่อง โดยมีผลวันนี้ เป็นต้นไป พร้อมกำหนดให้ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างในการเรียกขึ้นเครื่อง/การลงจากเครื่อง โดยมีการเว้นระยะของผู้โดยสารในแต่ละรอบ เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นมากเกินไป ผู้โดยสารสามารถรับบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ในทุกจุดบริการของไทยสมายล์

ขณะที่ลูกเรือและนักบินของไทยสมายล์จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกครั้ง ก่อนเเละหลังการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ลูกเรือจะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ แว่น goggles,ถุงมือยาง และหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อเครื่องบินเดินทางถึงสนามบินปลายทางจะมีการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส (High Touch Areas) ด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูงในอากาศยาน และเพิ่มการอบฆ่าเชื้อภายในอากาศยาน (Aircraft Disinfection) ตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ด้วยระบบกรองอากาศภายในเครื่องบินที่ได้มาตรฐาน  แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA: High-Efficiency-Particulate-Air)  ที่สามารถกรองฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กได้ 99.99% ซึ่งติดตั้งบนเครื่องบินทุกลำ

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8-30 เมษายน 2564 มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือขอคืนเงินเต็มจำนวนในรูปแบบ EMD สามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund    และระบุสาเหตุที่ร้องขอคืนเงิน “Covid-19” หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เลย นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช รัฐสภา และสำนักงานใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิตในเวลาทำการ หรือติดต่อ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล: customer.service@thaismileair.com