1 ต.ค.นี้ขสมก. เปิดเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 3 – 26E 

ผู้ชมทั้งหมด 278 

1 ต.ค.นี้ขสมก. เปิดเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 3 – 26E  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน)

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท มารัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ประกอบการรถโดยสารปรับอากาศ สาย 3 – 26E เส้นทาง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ประกาศว่า จะให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ สาย 3 – 26E  ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันสุดท้าย ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสายดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 

ขสมก. และกรมการขนส่งทางบก มีความห่วงใยประชาชน จึงให้ ขสมก. จัดเดินรถโดยสารปรับอากาศ ในเส้นทางสาย 3 – 26E เพื่อให้บริการรับ – ส่งประชาชน แทนบริษัทเดิมที่ยุติการเดินรถ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่ากรมการขนส่งทางบก จะสามารถจัดหาผู้ประกอบการเดินรถรายใหม่ได้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 16 คัน เพื่อวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถ สาย 3 – 26E ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15, 20 และ 25 บาท ตามระยะทาง (กรณีขึ้นทางด่วน จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2 บาท) ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโดยสาร ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สแกน QR Code ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง และบัตรเดบิต – เครดิตที่มีสัญลักษณ์ คอนแทคเลสของทุกธนาคาร

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สป.1011 แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท หมายเลข สป.1006 แยกซ้ายไปตามถนนเทพรัตน์ แยกขวาไปตามถนนศรีนครินทร์  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 9 ขึ้นทางพิเศษศรีรัชที่ด่านศรีนครินทร์  ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษศรีรัชที่ด่านพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธินถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ถึงแยกตึกชัย แยกซ้ายไปตามถนนพระรามที่ 6 ไปสุดเส้นทางที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เที่ยวกลับ เริ่มจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ไปตามถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกศรีอยุธยา แยกซ้าย ไปตามถนนศรีอยุธยา ถึงแยกพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ถนนดินแดง ถนนพระราม 9 ขึ้นทางพิเศษศรีรัชที่ด่านพระราม 9 แล้วไปตามเส้นทางเดิมไปสุดเส้นทางที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์