AOTจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน”

ผู้ชมทั้งหมด 308 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้าง และแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยนางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม พร้อมพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง นมถั่วเหลือง โอวัลตินถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 600 ชุด มอบให้กับชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายนพดล ผ่องสำเภา ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง และประธานชุมชนในพื้นที่เขตดอนเมือง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน AOT เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)