AOTมอบเงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผู้ชมทั้งหมด 968 

นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) นางปาณิศา ธนกุลจีรพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT มอบทุนสนับสนุนโครงการทางการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง วงเงินรวม 1,050,000 บาท

พร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา โดยมี พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ที่ผ่านมา AOT ได้สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครอบคลุมในหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,807,853 บาท เพื่อส่งเสริมทุนการศึกษาและส่งมอบโอกาสให้แก่นักเรียน ตลอดจนบุคลากรด้านการศึกษาตามแนวชายแดน