AOT จัดพิธีครบรอบการดำเนินงาน 43 ปี

ผู้ชมทั้งหมด 92 

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการดำเนินงาน 43 ปี ของ AOT พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร AOT นายกสมาคมสโมสรท่าอากาศยาน ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ AOT ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ AOT และพนักงานเข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ และพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ AOT