BANPUรับอานิสงส์แผนพลังงานแห่งชาติ

ผู้ชมทั้งหมด 807 

BANPU รับอานิสงส์กระทรวงพลังงานกำหนดกรอบแผนพลังงานแห่งชาติเล็งเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนสู่การลดคาร์บอนต่ำ ลุยลงทุนพลังงานสะอาดภายใต้บ้านปู เน็กซ์ ปี 64-68 วางเป้าหมายลดการปล่อย Co2 ธุรกิจถ่านหินที่ร้อยละ 7 และธุรกิจไฟฟ้าที่ร้อยละ 20 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างดำเนินการร่างรายละเอียดแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนพลังงานแห่งชาติแล้ว โดยรายละเอียดแผนพลังงานแห่งชาติจะให้สอดคล้องกับแนวทางมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้การมุ่งเน้นไปสู่พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนต่ำนั้นกระทรวงพลังงานมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า (Grid Modernization) เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ ตลอดจนการผลิตเอง ใช้เอง (Prosumer) ที่มากขึ้น รวมถึงมุ่งปลดล็อคกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตเองใช้เอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนการลงทุนของผู้ประกอบการด้านพลังงานหลายบริษัท

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เปิดเผยว่า บ้านปูกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยพิจารณาร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเทรนด์สิ่งแวดล้อมโลก โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2564-2568 จากการดำเนินงานปกติในธุรกิจถ่านหินที่ร้อยละ 7 และธุรกิจไฟฟ้าที่ร้อยละ 20 

นอกจากนี้บ้านปูยังได้มุ่งลงทุนและพัฒนาโครงการด้านธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) อาทิ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจกักเก็บพลังงาน ธุรกิจการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ รวมถึงผลักดันการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด

โดยได้พัฒนาบริการด้านสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงานสะอาดที่ฉลาดและอย่างครบวงจรขึ้น คือ ‘5 โซลูชันพลังงานฉลาด’ (Smart Energy Solutions) ประกอบด้วย ฉลาดวิเคราะห์ ฉลาดผลิต ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ และฉลาดหมุนเวียน ทั้งนี้เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต และสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า (Customer Centric) ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งงบการลงทุนของบ้านปูตั้งแต่ปี 2559-2563 ร้อยละ 90 เป็นการลงทุนในธรุกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลังงาน สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter  และยังสอดคล้องกับแผนพลังงานแห่งชาติ ที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายให้เน้นส่งเสริมพลังงานทดแทน มุ่งไปสู่พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ