BBGIเตรียมยื่นไฟลิ่งขายหุ้นIPOครึ่งปีหลัง64

ผู้ชมทั้งหมด 532 

BBGI เล็งยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO ครึ่งปีหลัง ขณะที่การออกหุ้นกู้ครั้งแรก มูลค่า 1,300 ล้านบาท เปิดจองซื้อผ่าน “ธนาคารกรุงไทย” นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ตอบรับล้นหลาม สนใจจองซื้อเกือบ “5 เท่า” สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตธุรกิจ   

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยคาดว่าจะยื่นไฟลิ่งเพื่อขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หลังจากที่ได้เตรียมการมาหลายปี

ส่วนการออกหุ้นเป็นครั้งแรก จำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ลงทุนให้ความสนใจลงทุนเกือบ 5 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้มีจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.53% ต่อปี มูลค่า 500 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี มูลค่า 800 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยหุ้นกู้ได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 7 และ 10 พฤษภาคม 2564 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้ ลงทุนในธุรกิจใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ความสำเร็จในออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนต่อธุรกิจของบริษัท ในฐานะเป็นผู้นำในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของประเทศไทย ซึ่งมีบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และความเชื่อมั่นต่อผลดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีผลประกอบการ ณ สิ้นปี 2563 มีรายได้รวม 12,620 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 845 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 12,731 ล้านบาท และหนี้สินรวม 6,227 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,504 ล้านบาท

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บีบีจีไอ ในครั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่สนใจจองซื้อจำนวนมาก เกือบ 5 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย สะท้อนถึงมุมมองผู้ลงทุนที่เล็งเห็นศักยภาพของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลและเอทานอลรายใหญ่ของประเทศและมีแผนขยายการลงทุนไปยังธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน