BPPไตรมาส3-4พร้อมจ่ายไฟฟ้าเพิ่ม456เมกะวัตต์

ผู้ชมทั้งหมด 678 

BPP โชว์กำไรไตรมาส1 เติบโตตามเป้าหมาย 1,034 ล้านบาท ตอกย้ำการเดินตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ทุกโรงไฟฟ้าผลิตไฟประสิทธิภาพสูง ไตรมาส 3-4/64 พร้อมจ่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก 456 เมกะวัตต์

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP กล่าวว่า ผลประกอบการในไตรมาส 1/2564  ด้วยกำไรสุทธิ 1,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างมีเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาใน สปป.ลาว และโรงไฟฟ้า BLCP ที่จ.ระยอง ที่มีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) สูงที่อัตราร้อยละ 83 และร้อยละ 85 ตามลำดับ แม้ในไตรมาสนี้ โรงไฟฟ้าเอชพีซีจะหยุดซ่อมบำรุงหน่วยผลิตที่ 2 ตามแผนก็ตาม

รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power: CHP) ทั้ง 3 แห่งในจีน ที่สามารถจำหน่ายไอน้ำได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันยังสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จของการลงทุนในโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 73 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ขณะนี้บริษัทฯ มีกำลังผลิตรวม 2,929 เมกะวัตต์เทียบเท่า และพร้อมขยายสู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2568

“ผลการดำเนินงานของ BPP ในภาพรวมของไตรมาสแรกเป็นไปตามความคาดหมาย ตอกย้ำการเดินตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และทิศทางการลงทุนที่มุ่งขยายพอร์ตพลังงานที่สมดุลและยั่งยืน บริษัทฯ สามารถรักษาเสถียรภาพในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่ง และดำเนินมาตรการลดต้นทุนในทุกส่วนของการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนโรงไฟฟ้าในจีนก็รับผลบวกจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนการเพิ่มโรงไฟฟ้านาโกโซในญี่ปุ่นเข้ามาในพอร์ตก็ตอบโจทย์การลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยี HELE ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนาม กำลังผลิต 30 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3/2564 ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าไปถึงร้อยละ 57 ตามด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคนเซนนุมะ (Kesennuma) และชิราคาวะ (Shirakawa) ในญี่ปุ่น กำลังผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ 60 และคาดว่าจะ COD ในไตรมาส 4/2564  ขณะที่โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: SLG) ในจีน กำลังผลิตตามสัดส่วนการลงทุน 396 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการทดสอบความพร้อมเพื่อเตรียมการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ และมีการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra High Voltage ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในจีนเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมณฑลหูเป่ย มณฑลซานซี มณฑลเหอเป่ย มณฑลปักกิ่ง มณฑลเทียนจิน และมณฑลซานตง

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน BPP มีกำลังผลิตรวม 2,929  เมกะวัตต์เทียบเท่าและพร้อมเดินหน้าสู่เป้า 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าในปี 2568 ทั้งนี้ท่ามกลางสถานการณ์ โควิด-19 บริษัทฯ และพนักงานในทุกประเทศสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถี New Normal พร้อมที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าในบริบทที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน