BTSเฮครม.ไฟเขียวสัญญาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้ชมทั้งหมด 450 

ครม.ไฟเขียวแก้ไขสัญญารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพู เชื่อมเมืองทองธานี ระยะทาง 3 กม. กรอบวงเงินก่อสร้าง 4.2 พันล้านบาท ด้าน BTS พร้อมส่งแบบก่อสร้างให้รฟม.พิจารณา คาดลงนามในสัญญาภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังจากนั้นดำเนินการก่อสร้างทันทีแล้วเสร็จปี67

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและการก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้การบริการเดินรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ระยะทาง 3 กิโลเมตร แล้ว

โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขสัญญา ประกอบด้วย การปรับปรุงรูปแบบสถานีศรีรัช ทางบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ของกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC  และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH จะยอมรับในการดำเนินการก่อสร้างสถานีศรีรัช รวมทั้งส่วนปรับปรุงและรับผิดชอบค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงงานทั้งหมด

ส่วนประเด็นการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตามสัญญาร่วมลงทุนทาง NBM จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับ รฟม.ตามสัญญาโครงการหลัก และต้องชำระผลตอบแทนเพิ่มเติมกรณีโครงการส่วนหลักและส่วนต่อขยายให้แก่ รฟม.โดยอ้างอิงปริมาณผู้โดยสารในสัญญาโครงการหลัก ขณะที่ NBM จะยอมรับการกำหนดอัตราค่าโดยสารและการปรับอัตราค่าโดยสารของส่วนต่อขยายให้สอดคล้องตามหลักการในส่วนสัญญาของโครงการหลัก

ขณะที่ประเด็นเรื่องการดำเนินโครงการส่วนต่อขยายจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาโครงการส่วนหลัก ทาง NBM ยอมรับให้คงระยะเวลาดำเนินโครงการส่วนหลักในระยะที่ 1 และ 2 ตามสัญญาโครงการส่วนหลักถึงแม้จะมีการก่อสร้างของโครงการส่วนต่อขยาย ประเด็นเรื่องการให้รฟม.มีส่วนแบ่งผลตอบแทนจากการเชื่อมต่อกับอาคารและพื้นที่ของเมืองทองธานี NBM จะดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก รฟม.ก่อน และสิทธิในรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์รวมถึงการเชื่อมต่อเป็นไปตามสัญญาส่วนหลัก และประเด็นผู้รับสัมปทานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินโครงการส่วนต่อขยาย ทาง NBM จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากการดำเนินโครงการส่วนต่อขยาย

สำหรับโครงการระถไฟฟ้าสายชมพูส่วนต่อขยายนี้จะเชื่อมต่อจากสถานีศรีรัชเข้าเมืองทองธานี ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยจะมี 2 สถานี ซึ่งลงทุนโดยผู้รับปสัมปทานทั้งหมด แนวโครงการส่วนต่อขยาย จุดเริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อสถานีศรีรัชในโครงการหลักก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี ซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งของสถานี MT-01 และวิ่งต่อเนื่องไปจนจุดสิ้นสุดของโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี เป็นที่ตั้งของสถานี MT-02

ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กล่าวว่า กลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ได้ดำเนินการออกแบบงานก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากที่ครม.เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายแล้ว BTS ก็พร้อมส่งแบบการก่อสร้างให้รฟม. พิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับรฟม.ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ และหลังจากที่ฟรม.ส่งมอบพื้นที่ก็พร้อมดำเนินการก่อสร้างทันทีเพราะได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างไว้แล้ว

อย่างไรก็ตามภายหลังจากมีการแก้ไขสัญญาส่งผลให้กรอบวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 4,230 ล้านบาท จากเดิมมีกรอบวงเงินลงทุนเดิม 3,379 ล้านบาท โดยโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 12.9% ผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) 7.1% ประมาณการผู้โดยสาร ณ ปีที่เปิดให้บริการ 13,785 คน-เที่ยว/วัน และหากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประเมินไว้ทาง BTS ก็จะแบ่งผลตอบแทนให้กับรฟม.เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญา โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการก่อสสร้าง 37 เดือน กำหนดเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2567