EAปี63กำไร5.2พันล้าน-ปี64เป้ารายได้โต20%

ผู้ชมทั้งหมด 373 

EA ปี 63 กำไร 5.2 พันล้านบาท ขณะที่ปี 64 มั่นใจรายได้โต 20% ปัจจัยหนุนจากธุรกิจยานยนต์ ที่เริ่มมีรายได้เข้ามาในปีนี้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาคำสั่งซื้อรถบัสไฟฟ้าราว 400-500 คัน พร้อมปันผล 0.30 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลการดำเนินงานปี 2563 มีกำไรสุทธิ 5,204.57 ล้านบาท ลดลง 14.42% จากปี 2562  ที่มีกำไรสุทธิ 6,081.62 ล้านบาท โดยพบว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ลดลงเล็กน้อย จากค่าเฉลี่ยของความเข้มของแสงที่ได้รับน้อยกว่าเวลาเดียวกันของปีก่อน 2.26% อันเป็นผลมาจากปริมาณฝนตกมากกว่าปีก่อนเช่นเดียวกัน ในขณะที่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม พบว่าลดลง เนื่องจากกระแสลมทั้ง 2 โครงการมีความเร็วลดลง โดยโครงการหาดกังหันลดลง  3.69% และโครงการหาดหนุมาน ลดลง  7.29% 

รายได้รวมในปี 2563 อยู่ที่ 17,199.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.01% ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท (ไม่รวมรายได้อื่นๆ) บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งสิ้น 17,079.56 ล้าบาท เพิ่มขึ้น 14.73% ส่วนภาพรวมปี 2564 EA ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตที่ 20% เนื่องจากจะได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เริ่มมีรายได้เข้ามาในปีนี้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาคำสั่งซื้อรถบัสไฟฟ้าราว 400-500 คันคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในช่วงปลายไตรมาส 1/64 หลังจากที่โรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเริ่มดำเนินการประกอบได้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องประกอบรถยนต์ไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยหนุนจากเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” คาดว่าจะส่งมอบครบ 27 ลำในช่วงปลายเดือน มี.ค. 64

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัท EA ยังได้อนุมัติ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ที่เหลือและยังไม่ได้ออกเสนอขายจำนวน 12,800 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563  และที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้าบาทวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ขำระเงินกู้เดิมของบริษัท และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งหุ้นกู้ที่จะออกมีอายุไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 12 มี.ค.2564 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 15 มี.ค.2564 โดยกำหนดวันที่จ่ายปันผลในวันที่ 21 พ.ค.2564