EAเริ่มทดลองเดินเรือไฟฟ้าMINE Smart Ferry

ผู้ชมทั้งหมด 1,001 

EA เริ่มทดลองให้บริการเดินเรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry วันแรกได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี บริการจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 12 ท่า จากท่าเรือพระนั่งเกล้าสิ้นสุดท่าเรือสาทร เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า พร้อมเพิ่มบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงทดลองคิดค่าโดยสารราคาโปรโมชั่น 20 บาทตลอดสาย ถึง 30 มิ.ย. 64

นาวาโท ปริญญา รักวาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า  “MINE Smart Ferry”  เรือไฟฟ้าสัญชาติไทยลำแรกของประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้นำเรือไฟฟ้าเข้าจอดที่ท่าพระนั่งเกล้า เพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารในเส้นทาง Urban Line รถไฟฟ้าสายสีม่วง เชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงิน และสายสีเขียว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

โดยการเปิดทดลองวันแรกนั้นได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี การขยายบริการครั้งนี้ทำให้มีจุดจอดเรือรับ-ส่งที่ให้บริการทั้งสิ้น 12 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือพระนั่งเกล้า เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้า (M), นนทบุรี, เกียกกาย, พายัพ, เทเวศร์, สะพานพระปิ่นเกล้า, พรานนก, ปากคลองตลาด เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีสนามไชย (M), ราชวงศ์, สี่พระยา, แคท ทาวเวอร์ และสาทร เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีสะพานตากสิน (BTS) ให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า 5 เที่ยว คือ เวลา 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30 น. และช่วงเย็น 5 เที่ยว คือ เวลา  16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45 น. ค่าโดยสารราคาโปรโมชั่น 20 บาทตลอดสาย ถึง 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้เรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry จะเพิ่มบริการในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มที่ยังต้องจำเป็นต้องใช้การโดยสารทางน้ำเพื่อเดินทางมาทำงานในวันหยุดต่างๆ ให้สามารถเดินทางจากท่าเรือพระนั่งเกล้าเข้าสู่ใจกลางเมือง ผู้โดยสารสามารถนั่งเรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry ในช่วงเช้า 2 เที่ยว คือ เวลา 6.30, 7.30 และช่วงเย็น 2 เที่ยว คือ เวลา 16.00, 17.00 โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 22 และ 23 พ.ค. 64 นี้เป็นต้นไป 

“การการขยายท่าเรือต้นทางไป “ท่าพระนั่งเกล้า” นับเป็นอีกก้าวในการเชื่อมต่อการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ รถ ราง เรือ แบบไร้รอยต่ออย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทย”นาวาโท ปริญญา กล่าว