GCร่วมสู้โควิดตั้งเป้าส่งมอบชุด PPE 1 ล้านชุด

ผู้ชมทั้งหมด 824 

GC เริ่มโครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ตั้งเป้าสนับสนุนชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC จำนวน 1,000,000 ชุด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการช่วยหยุดโควิด-19

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวว่า จนถึงวันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต GC ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มโครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในระลอก 3

โดยการใช้จุดแข็งของ GC สร้างนวัตกรรมการขึ้นรูปพลาสติกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ โดยดึงคุณค่าและคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบแทนสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมทั้งได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตร ดำเนินการส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC สำหรับป้องกันโรคโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐทั่วประเทศแล้วตั้งแต่เกิดวิกฤตครั้งแรกจนถึงวันนี้ โดยเป้าหมายของโครงการ คือ การสนับสนุนชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบจำนวน 1,000,000 ชุด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

สำหรับชุด PPE ที่ GC สนับสนุนในโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) GC ร่วมมือกับบริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด ในการผลิตเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (PE) คุณภาพสูง โดย GC ออกแบบให้น้ำหนักเบา สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีมีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติในการป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ขณะเดียวกันได้ออกแบบให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยหลังใช้งานสามารถกระตุกเสื้อให้ฉีกขาด เพื่อทิ้งได้ทันที ซึ่งช่วยลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

2. ชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) GC ร่วมมือกับบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด ในการผลิตชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลประเภท PET (rPET) 100% ในประเทศไทย โดย 1 ชุดทำจากขวดน้ำ PET 18 ใบ เคลือบสาร Polytetrafluorethylene มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุด PPE ในระดับที่ 2 ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 โดยหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ของโครงการล้านความห่วงใย…เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านไปได้ที่ https://forms.gle/iQSFp1GypMQeF7R46

“GCพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนในการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน โดยวางแผนโครงสร้างการป้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ และมีต้นทุนที่ถูกจากวัตถุดิบภายในประเทศ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการย่อยสลายที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นอย่างแท้จริง GCขอส่งกำลังใจและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคม ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครด่านหน้ารวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร”  นายคงกระพัน กล่าว