GPSCประกาศผลโครงการYSI 2020รอบไฟนอลซีซั่น 3

ผู้ชมทั้งหมด 742 

GPSC จัดแข่งขันโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 รอบไฟนอลซีซั่น 3 ในรูปแบบออนไลน์ ปลื้ม 5 ทีมสุดท้ายเข้ารอบ ชูผลงานชนะเลิศ กรดจากน้ำหมักปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพิ่มน้ำหนักยางพารา

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดการแข่งขันและประกาศผลการคัดเลือกโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ GPSC Young Social Innovator 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่เข้ารอบ 5 โครงงานสุดท้าย ที่จะได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมจากการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นจนนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่เวทีในระดับสากล โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดงานในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

“นับเป็นความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม GPSC Young Social Innovator ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการประกาศผลรางวัลในรอบชิงชนะเลิศของปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมี 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากโครงงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั่วประเทศกว่า 300 ผลงาน ถือเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้จากการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน” นายวรวัฒน์กล่าว

สำหรับทีมและผลงานที่ชนะการประกวด จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศ ทีม YOUNG SCIENCE SR โรงเรียน สหราษฎร์รังสฤษฏ์ ชื่อผลงาน กรดจากน้ำหมักปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพิ่มน้ำหนัก ยางพารา 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม KKW NANO – Z โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน ชื่อผลงาน นวัตกรรมการจัดการคราบน้ำมันเหลือทิ้งจากภาคครัวเรือน โดยใช้ฟองน้ำยางพาราผสมธูปฤาษีและสารนาโนคาร์บอนแบล็ค เพื่อประยุกต์ใช้คราบน้ำมันเหลือทิ้งเป็นตัวประสานในกระบวนการผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่ง

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม young’s box โรงเรียน คีรีมาศพิทยาคม ชื่อผลงาน แผ่นกันกระแทกและยืดอายุผลไม้ 4. รางวัลชมเชย ทีม YOUNG SCIENCE SR 2 โรงเรียน สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชื่อผลงาน สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า “ท้าวหอม” 5. รางวัลชมเชย ทีม SPT magic project โรงเรียน สตรีพัทลุง ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์ชะลอการสุกและดูดซับความชื้นของผลไม้

ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดโครงงาน GPSC Young Social Innovator ในครั้งนี้จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และ GPSC มอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวังชมเชย 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

สำหรับทีมที่ชนะเลิศและผลงานสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติต่อไปโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนของไทยได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลระดับนานาชาติ มากถึง 10 รางวัล ในเวทีต่าง ๆ อาทิ เวที Seoul International Invention Fair, เวที World Invention Innovation Contest ณ สาธารณรัฐเกาหลี และเวที International British Innovation, Invention, Technology Exhibition หรือ IBIX 2020 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อีกทั้งยังสามารถผลักดันตนเองก้าวไปสู่ความสำเร็จหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการนำผลงานที่สร้างขึ้น ไปพัฒนาปรับใช้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป