GULFปฏิเสธข่าวซื้อหุ้นเคอรี่ยันเป็นเรื่องของ“สารัชถ์”ที่ต้องการลงทุนส่วนตัว

ผู้ชมทั้งหมด 1,666 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวลือว่า GULF จะดำเนินการซื้อหุ้นบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับ “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” โดยเป็นการลงทุนส่วนตัวของ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF ที่จะใช้เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) เข้าไปลงทุน

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทฯ นั้นอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ยุโรป อเมริกา เพื่อขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น