IRPCเปิดพื้นที่โรงงานฉีดวัคซีนโควิด-19ให้ภาคอุตสาหกรรม

ผู้ชมทั้งหมด 86 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีเปิดการนำร่องฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ณ Sport Complex บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ                                         

โดยมีนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ไออาร์พีซี ให้การต้อนรับในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสนองนโยบายของรัฐบาล ได้ใช้สถานที่ของบริษัทฯ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด- 19  ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน่วยงานสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายให้เป็นที่รองรับในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่รอบเขตประกอบการไออาร์พีซี ต่อไป