IRPC ส่งต่อความห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 468 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนดูแลผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยมาตรฐานการควบคุมและรักษาโรค

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้แต่ในทัณฑสถาน ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ จำนวน 1,000 ใบ  ถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัสด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 20 ใบ และแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร

สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนดูแลผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยมาตรฐานการควบคุมและรักษาโรค เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกทัณฑสถาน โดยคำนึงถึง “สิทธิมนุษยชน” เป็นสำคัญ โดย คุณกฤษฎา ประภัศรานนท์ ผู้ชำนาญการ ส่วนบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทน ไออาร์พีซี ส่งมอบให้กับ นายแพทย์ วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการทัณฑ์สถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์