ITELคว้างานแอนตี้โดรน552.69ลบ.

ผู้ชมทั้งหมด 755 

ITEL คว้างาน “แอนตี้โดรน” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลค่า 552.69 ล้านบาท เป็นไปตามกลยุทธ์ New S-Curve ด้าน Big Data และ Security ส่งสัญญาณผลงานทั้งปีไม่ทำให้ผิดหวัง

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL  เปิดเผยว่า  บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามโครงการจัดหารถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ แบบ 1 เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์รบกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์รบกวนสัญญาณไร้คนขับแบบพกพา (Drone Gun) จำนวน 11 คัน มูลค่างานทั้งสิ้น 552,694,725.00 บาท (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีกำหนดการส่งมอบ และติดตั้ง ภายใน 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยคาดว่าจะได้มีการลงนามสัญญาจ้างในเดือนมิถุนายน 2564   

บริษัทฯ ได้รับงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของ ITEL ในการนำเทคโนโลยีโดรนให้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศ เป็นโซลูชันที่จำเป็นในอนาคต โดยโซลูชันโดรนของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่โดดเด่น พร้อมรถยนต์ปฏิบัติการฯ เพื่อใช้ป้องกันการบุกรุกของอากาศยานไร้คนขับ เสริมสร้างความปลอดภัย ป้องกันการบุกรุกทางอากาศ สามารถทำงานแทนมนุษย์ในหลากหลายด้าน ทั้งการสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก การตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล

นอกจากนี้ยังประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ และมีศักยภาพเติบโตสูง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของบริษัทฯ หลังปรับแผนสู่กลยุทธ์ New S-Curve มุ่งเน้นงาน Big Data และ Security ในการสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียม เสนองานโครงการอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป ทั้งในโครงการของลูกค้าหลักปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 2  จะขยายตัวอยู่ในทิศทางที่ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ผ่านมา และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น คาดว่าแนวโน้มที่ดีนี้จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา