ORมั่นใจรักษาเบอร์ 1 LPGภาคครัวเรือนเหนียวแน่น

ผู้ชมทั้งหมด 859 

OR มั่นใจรักษามาร์เก็ตแชร์ LPG ภาคครัวเรือนยึดอันดับ 1 เหนียวแน่น พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใช้แอพพลิเคชั่นเข้าไปเสริมคุณภาพการบริการ ขณะ LPG ภาคอุตสาหกรรมนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่วนกลุ่มรถยนต์ยันไม่ขยายสถานีบริการ LPG เพิ่ม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งเป็น Flagship ของ กลุ่ม ปตท. ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก มีสถานีบริการน้ำมัน “PTT Station” เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของ OR นั้นมีแผนเพิ่มยอดขายของกลุ่ม LPG กลุ่มครัวเรือน หรือ ก๊าซหุงต้ม และกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซ LPG ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

ปัจจุบัน OR มีเครือข่ายร้านค้าปลีก LPG หุงต้มที่มีสัญญากับ OR ราว 1,400 ร้านค้าจากทั่วประเทศมีร้านค้าปลีกกว่า 40,000 ร้านค้า โดยแผนการดำเนินงานนั้นจะเข้าไปส่งเสริมการตลาดกับร้านค้าปลีก รวมถึงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เทคโนโลยี และแอพพลิเคชั่นเข้าไปเสริมคุณภาพการให้บริการกับร้านค้าปลีก LPG หุงต้มที่มีสัญญากับ OR โดยจะยึดหลักการทำธุรกิจที่เติบโตไปร่วมกันกับเอสเอ็มอี ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ที่จะเข้าไปพัฒนาให้ร้านค้ามีมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพราะธุรกิจ LPG หัวใจสำคัญอยู่ที่คุณภาพก๊าซ และมาตรฐานความปลอดภัย

โดยมีส่วนแบ่งการตลาด LPG หุงต้ม (มาร์เก็ตแชร์) เป็นอันดับ 1 ในสัดส่วน 49% มีจำนวนถังก๊าซ LPG ขนาด 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 13 ล้านใบ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากว่า 40 ปี วันนี้ OR ไม่แข่งกับใคร แต่จะแข่งกับตัวเอง เพื่อยกมาตรฐานความปลอดภัยและบริการ ซึ่ง OR มีความเชื่อมั่นถึงจุดแข็งด้านความปลอดภัย การบริการที่ดี คุณภาพของเชื้อเพลิงที่เป็นจุดแข็งทำให้รักษาแชมป์และเติบโตได้ต่อเนื่อง

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น OR จะเน้นเจาะตลาดในรูปแบบนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยการให้บริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำภายใต้ทีมงานเทคนิคเฉพาะที่จะเข้าไปพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คลังเก็บ LPG  ระบบท่อส่ง ทางรถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดตั้งรองรับการใช้งานให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยการจัดซื้อก๊าซ LPG จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของปตท.มาจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง

โดยการทำธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญเรื่องก๊าซ LPG อย่างเดียว แต่ OR ยังสามารถจัดหาเชื้อเพลิงที่หลากหลายป้อนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเตา ดีเซล และ LNG ด้วยทีมงานเทคนิคเฉพาะทางที่จะเข้าไปพัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

สำหรับ LPG กลุ่มยานยนต์นั้นปัจจุบัน OR มีสถานีบริการ LPG ราว 228 แห่ง โดยไม่มีแผนขยายสถานีบริการ LPG เพิ่ม เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิง LPG สำหรับรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนจะดำเนินการปิดสถานีบริการ LPG เพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น ก็จะต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย โดยหากสถานีบริการ LPG สาขาใดมีความคุ้มทุนและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับการใช้บริการกลุ่มรถขนาดใหญ่ หรือ รถบรรทุกได้ ก็จะนำหัวจ่ายน้ำมันดีเซลเข้าไปติดตั้งเสริม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ของกลุ่มรถบรรทุก และลดความแออัดในปั๊มน้ำมันทั่วไป