SCGบุกยุโรปลงนามซื้อหุ้นบริษัทซีพลาสต์ในโปรตุเกส

ผู้ชมทั้งหมด 678 

SCG บุกตลาดพลาสติกรีไซเคิลยุโรป ลงนามสัญญาซื้อหุ้นบริษัทซีพลาสต์ ในโปรตุเกส เดินหน้า ESG ขยายธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์ตลาดโลก

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดเผยว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ( SCG Chemicals) บริษัทย่อยที่ SCG ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นผ่าน SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (Sirplaste) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นร้อยละ 30 และบริหารกิจการร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์ 

การลงนามในสัญญาซื้อหุ้นบริษัท ซีพลาสต์ (Sirplaste) ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการขยายธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และซีพลาสต์ ในครั้งนี้ จะทำให้มีสินค้ามูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products – HVA) เพื่อรองรับตลาดพลาสติกรีไซเคิลที่กำลังเติบโต ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้าทั่วโลก และผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin – PCR) รวมทั้งขยายตลาดพลาสติกรีไซเคิลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งการขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากจะสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ SCG ยังคงเดินหน้าศึกษาโอกาสทางธุรกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องตามทิศทางธุรกิจ ‘ปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน’ โดยมีโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 ด้าน ครอบคลุมตลอดทั้ง Supply Chain ได้แก่ (1) การพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกและโซลูชัน โดยออกแบบให้รีไซเคิลได้ง่าย (2) การนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ PCR (Post-Consumer ecycled Resin) (3) การนำพลาสติกใช้แล้วมาผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับธุรกิจปิโตรเคมี (Advanced Recycling Process) และ (4) การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance)

นายริคาโด เพอร์เรียรา กรรมการผู้จัดการใหญ่ Sirplaste กล่าวว่า ซีพลาสต์ และเอสซีจี ต่างเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การที่สององค์กรจะได้มาร่วมบริหารและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกัน จะช่วยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin – PCR) ที่เราผลิตสู่ตลาดนั้น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน EuCertPlast ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปที่รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทำให้ลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า รวมถึงผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นผลิตจากพลาสติกใช้แล้วซึ่งมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ช่วยลดปัญหาขยะและสร้างคุณค่าใหม่ให้กับพลาสติกใช้แล้ว

ทั้งนี้บริษัท ซีพลาสต์ ประกอบธุรกิจด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกสมีการผลิตและขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในและนอกประเทศโปรตุเกส  มีกำลังการผลิต 36,000 ตันต่อปี