THAI Smile Cargoขยาย10จังหวัดบริการขนส่งสินค้า

ผู้ชมทั้งหมด 624 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินไทยสมายล์ ขยายบริการ  THAI Smile Cargo ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ ครอบคลุม 10 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และประชาชนทั่วไป โดยให้บริการขนขนส่งทางอากาศในพื้นที่จัดเก็บสินค้าใต้ท้องเครื่องบิน Airbus A320-200 สามารถรับสินค้า ณ สถานีปลายทางภายใน 24 ชม.

Smile Cargo ให้บริการขนส่งสินค้าทุกวัน โดยประเภทสินค้าที่ให้บริการ เช่น สินค้าทั่วไป ของสด ผลไม้ตามฤดูกาล หรือของฝากต่างๆ ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดไม่เกิน 1.19 x 1.72 เมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 150 กิโลกรัม/ชิ้น โดยลูกค้าสามารถรับสินค้าปลายทางภายในวันเดียว ซึ่งให้บริการครอบคลุม ถึง 10 สนามบินทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี  สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และสงขลา (หาดใหญ่)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-134-5809 หรือ อีเมล WEcargo@thaismileair.com