UAC เปิดโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ต้อนรับคณะผู้บริหาร พพ.

ผู้ชมทั้งหมด 210 

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC)  ให้การต้อนรับ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้บริหารของ พพ.ในการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่าน ภายใต้การบริหารของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทในเครือของ UAC ซึ่งใช้หญ้าเนเปียร์ จำวน 300 ตันต่อวันในการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 3 MW

โดยหญ้าเนเปียร์เหล่านี้มาจากความร่วมมือระหว่างบริษัท และวิสาหกิจชุมชนภูผาม่านปลูกเพื่อส่งให้กับโรงไฟฟ้าซึ่งมีพื้นที่ถึง 2,000 ไร่ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส และรายได้ให้กับชุมชน พร้อมย้ำโรงไฟฟ้าดังกล่าวเตรียมดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในสามเดือนหลังจากลงนาม PPA เป็นที่เรียบร้อย